Ako voliť

Pri voľbách do samosprávnych krajov, miest a obcí volič nedostáva do schránky zoznam kandidátov, ani inštrukciu o tom, ako sa vo voľbách volí. Pripravili sme stručný prehľad, ako to bude vo volebných miestnostiach prebiehať. Ak máte pocit, že by tento návod vám, alebo niekomu z vašich blízkych mohol pomôcť, prosím, stiahnite si ho, vytlačte a odneste ho tým, ktorí by ho mohli potrebovať. Lebo aj tu platí, že spoločne dokážeme najviac 🙂

Stiahnuť