Cestovný ruch, voľný čas, šport

Vždy som náš kraj považoval za najkrajšiu časť Slovenska. Zároveň som dlhé roky vnímal, že mnohé veci nefungujú tak, ako by mohli. Po inšpiráciu pritom nebolo treba chodiť ďaleko – aj na Slovensku boli príklady, ako sa dá cestovný ruch robiť lepšie. Turizmus je odvetvie, ktoré kontinuálne rastie a po skončení pandemických čias sa k rastu vráti. Dokáže generovať príjmy a pracovné príležitosti pre desiatky tisíc ľudí. A ja som presvedčený, že u nás naozaj máme na čom stavať: či ide o nádhernú prírodu, historické mestá, technické pamiatky alebo prakticky nekonečné možnosti športového vyžitia.

Oživenie cestovného ruchu sme vnímali ako jednu z našich kľúčových úloh. Od základu sme zmenili systém fungovania organizácií cestovného ruchu. Naučili sme ich spolupracovať a využívať peniaze, ktoré sú k dispozícii. Spustili sme moderný web zahoramizadolami.sk, kde si návštevníci môžu prehľadne a pohodlne naplánovať dovolenku či predĺžený víkend na jednom mieste.

Podarilo sa nám zvýšiť štátnu podporu pre rozvoj turistického ruchu o takmer 800 tisíc EUR. Čerpanie dostupných prostriedkov stúplo z 35% pred rokom 2018 na 80% v roku 2020. Počet prenocovaní v našom kraji stúpol z 1,68 milióna v roku 2017 na 2,14 milióna v roku 2019. Pandémia nás samozrejme pribrzdila, ale aj vďaka práci a investíciám, ktoré sme urobili aj v posledných rokoch v hodnote takmer 4 miliónov EUR som si istý, že sa rýchlo vrátime k prudkému rastu. Pre ďalšie roky máme prichystané veľké množstvo projektov, ktoré náš kraj ešte zatraktívnia. Chceme ďalej rozvíjať areál v Osrblí, ktorý by mal byť prístupný aj širokej verejnosti, chceme ďalej rozvíjať sieť cyklotrás a cez oblastné organizácie cestovného ruchu ďalej významne finančne aj systémovo podporovať lokálne turistické projekty, pretože takmer vždy najlepšie fungujú veci, ktoré prídu zdola.

Investujeme aj do kultúry. V tomto volebnom sme objem finančných prostriedkov investovaný do kultúrných inštitúcií zvýšili 5 a pol násobne. Takmer 7,7 milióna eur sme použili na rekonštrukcie a dovybavenie našich múzeí, knižníc, osvetových centier, divadiel, či hvezdárne a planetária. Spolu s mestom Banská Bystrica pripravujeme projekt obnovy Domu kultúry, ktorý mnoho rokov chátral. Takto veľký projekt by sme nezvládli samostatne, preto sme spojili sily a projekt rekonštrukcie potiahneme spoločne. Banská Bystrica takýto priestor potrebuje a veľmi sa teším na jeho realizáciu. Nové banskobystrické centrum kultúry by neslúžilo iba pre obyvateľov mesta, ale aj pre potreby kraja. Centrum by neplnilo len základné kultúrno spoločenské funkcie, vytvoril by sa taktiež chýbajúci priestor pre oblasti vedy, výskumu a inovácií. Obyvateľom mesta by slúžili najmä reštaurácia a estrádna sála, kde by sa vytvoril priestor na organizáciu mnohých spoločenských udalostí. Novovybudované centrum by vytvorilo priestory pre presťahovanie Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, v ktorých by spĺňala všetky štandardy modernej knižnice. V revitalizovaných priestoroch sa počíta aj s vybudovaním populárno-vedeckého centra krajskej hvezdárne a planetária, spolu s celoročnou pozorovateľňou.

Zámerom je vytvoriť funkčný variabilný priestor, ktorý bude otvorený pre širokú a odbornú verejnosť. V tomto priestore budú inštalované rôzne ukážky zákonitostí vedy a techniky jednoduchým, zrozumiteľným a atraktívnym spôsobom. Nové a modernejšie sídlo by v centre našlo aj Bábkové divadlo na Rázcestí. Voľné priestory by slúžili na prenájom pre tretí sektor, kde sa vytvára možnosť spolupráce so všetkými menovanými subjektmi.

Rovnako chceme pokračovať vo funkčnom modeli financovania nezávislej kultúry prostredníctvom funkčného Všeobecne záväzného nariadenia a rovnako podporovať rozvoj divadla Štúdio tanca, ktoré patrí vo svojom segmente k európskej špičke. Mojím cieľom je, aby sa naše Štúdio tanca dostalo na mapu najvýznamnejších tanečných inštitúcií a stalo sa členom Európskej siete tanečných domov. Keď sa nám to podarí, Banská Bystrica bude miestom medzinárodných tanečných festivalov, čo pomôže nielen kultúre, ale aj rozvoju mesta a cestovného ruchu.

8 jedinečných regiónov nášho kraja ponúka:

 • Historické železničky (zážitkové vlaky – historické expresy:Zbojnícky, Banícky, Horehronský, Expres 34 tunelov, Sklársky expres), Zubačka, Čiernohronská železnička.
 • Lanový most na Skalke – najdlhší visutý most v strednej Európe.
 • 142 cyklovýletov.
 • 65 bežkárskych výletov.
 • 3 splavné rieky.
 • 16 zastávok/lokalít Pohronskej hradnej cesty.
 • 4 okruhy Gotickej cesty.
 • 22 lyžiarskych stredísk.
 • 69,60 km zjazdoviek.
 • 207,7 km bežkárskych trás.

Náš kraj má ideálne podmienky na takmer ľubovoľný šport, hádam s výnimkou morského jachtingu. Možnosti športového vyžitia sú dôležité nielen pre obyvateľov nášho kraja, ale sú aj magnetom pre turistov a návštevníkov, ktorí do nášho kraja prinášajú príležitosti a peniaze.

Pripravujeme:

 • Osrblie – rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie Národného biatlonového strediska, aby bolo využiteľné aj v lete a pre širokú verejnosť.
 • Areál Latky Mláky – rozšírenie a modernizácia areálu pre bežky a horské bicykle.
 • Cyklocesta na Kráľovu Hoľu.
 • Ďalší masívny rozvoj spevnených aj nespevnených cyklotrás.
 • Vodácky kemp v Žiari nad Hronom ako súčasť infraštruktúry Pohronskej hradnej cesty.
 • 1 km Lano ponad Skalku – Zip Line.

Hokejová hala

Hokej v našom kraji má silnú tradíciu, o ktorej svedčí aj množstvo špičkových hráčov, pôvodom z nášho regiónu. Zároveň platí, že v oblasti športovej infraštruktúry za vyspelými štátmi stále veľmi zaostávame. Od roku 2019 sa vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja usilovalo o výstavbu tréningových ľadových plôch v regiónoch. Táto iniciatíva priniesla v podobe prísľubu nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na výstavbu takýchto štadiónov, ktoré budú určené v prvom rade pre mládež. Preto chceme tento príspevok naplno využiť a náš projekt výstavby ľadovej plochy v Banskej Bystrici v areáli našej Strednej športovej školy je vo vysokom štádiu rozpracovanosti.

Napíšte nám podnet

Za najdôležitejšie považujem, aby politici komunikovali s občanmi. Keď ste si prečítali môj volebný program, niečo vám tam chýba a myslíte si, že by sa na to nemalo zabudnúť, pokojne mi napíšte. Ďakujem!