Moderný, transparentný
a inovatívny kraj

Keď sme nastúpili do úradu, našli sme ho v príšernom stave. Úrad nefungoval, bol personálne poddimenzovaný, neplnil si ani základné funkcie – nezvládal ani to povestné kúrenie a svietenie. O podozrivých a netransparentných konaniach ani netreba rozprávať.

Našou ponukou a víziou bol kraj, kde aktívni ľudia chcú žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas. Rozbehli sme množstvo aktivít a projektov, na ktorých dnes pracujú desiatky nadšených ľudí. A po takmer piatich rokoch máme výsledky.

Špičkoví ľudia

Od prvého dňa sme zaviedli politiku úplnej otvorenosti: všetky interné pozície obsadzujeme cez otvorené a transparentné výberové konania. Teší nás, koľko schopných ľudí bolo ochotných zapojiť sa a dnes môžeme konštatovať, že úrad máme obsadený špičkovými a fundovanými ľuďmi, ktorí majú svoju prácu radi, záleží im na výsledkoch a sú ochotní spraviť aj niečo navyše.

V roku 2022 sme sa stali najatraktívnejším zamestnávateľom v štátnej a verejnej správe, čo svedčí o tom, že ľudia sa u nás cítia dobre, chcú pre náš kraj pracovať a takáto atmosféra prispieva ku kvalite výsledkov.

Cena čestného nákupu 2018, 2. miesto | Fair sourcing awards, ČR
Cena čestného nákupu 2019, 1. miesto | Fair sourcing awards, ČR
Rebríček najlepších obstarávateľov 2020, 1. miesto | Ukazovateľ ZINDEX, SR
Ocenenie za príklad dobrej praxe 2020 | Institut odpovědného veřejného zadávání, ČR
Rebríček transparentnosti žúp 2020, 2. miesto | Transparency International Slovensko
Najatraktívnejší zamestnávateľ 2021 v kategórii verejná správa, 1. miesto | Profesia, SR
Dôveryhodnosť župných zastupiteľstiev 2021, 1. miesto | Transparency International Slovensko
Titul Efektívny používateľ modelu CAF, 2022 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Špičkový servis

Neriešime však len agendu župy. Naša rozvojová agentúra pomáha starostom a primátorom, koordinujeme projekty v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva alebo cestovného ruchu. Vyčlenili sme aj ľudí, ktorí starostom pomáhajú s administráciou eurofondových projektov, vďaka ktorým do kraja za štyri roky prišlo viac ako dva milióny eur navyše do kľúčových projektov priamo v obciach. Našu pomoc využilo celkovo 58 obcí. Napísaných bolo 96 projektov, z ktorých je zatiaľ 26 schválených a viaceré sú v procese.

  • Otvorené výberové konania

  • Transparentné verejné obstarávania

  • Výjazdové rokovania v jednotlivých regiónoch

  • Strategické plánovanie aktivít na úrovni okresov v spolupráci so samosprávami

Napíšte nám podnet

Za najdôležitejšie považujem, aby politici komunikovali s občanmi. Keď ste si prečítali môj volebný program, niečo vám tam chýba a myslíte si, že by sa na to nemalo zabudnúť, pokojne mi napíšte. Ďakujem!