Sociálne veci

Starnutie populácie vnímame ako jednu z najväčších výziev, ktorá pred nami stojí. Nie len v našom kraji, ale na celom Slovensku, vlastne v celom vyspelom svete. Je jasné, že doterajší model sociálnej starostlivosti je a bude neudržateľný. Kapacity sa nedajú nafukovať donekonečna a rovnako systém, kde sa klienti združujú do obrích domovov je už nedôstojný a prekonaný.

Preto sme sociálnej starostlivosti v posledných rokoch venovali obrovskú pozornosť. Čiastočne alebo úplne sme rekonštruovali 35 zariadení sociálnych služieb v celkovej hodnote 9 151 891 €. Začali sme s prípravou troch nových zariadení sociálnych služieb, kde sme dokončili projektovú prípravu, v ktorých vzniknú nové pracovné miesta. Prerobili sme DSS Slatinka, kde sa klienti sťahujú z nevyhovujúcich priestorov mimo mesta do bytov a môžu tak žiť aspoň trochu normálny život. S podobným projektom postupujeme aj v ZSS Ladomerská Vieska v okrese Žiar nad Hronom. Spájame sily tiež s obcami a mestami a vďaka novému VZN o sociálnych službách sme finančne podporili výstavbu nových zariadení v Žiari nad Hronom a Brezne.

Revolúcia v poskytovaní sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Hoci sa nám toho podarilo mnoho, sociálne služby potrebujú systémovú zmenu.  Preto sme sa pozreli, ako to funguje v podobných regiónoch v zahraničí a vďaka projektu Catching-Up regions prichádzame s revolučnou iniciatívou, ktorá od základu zmení pohľad na zdravotnú a sociálnu starostlivosť tak, ako to začína byť vo vyspelých krajinách bežné a ako sa to osvedčilo aj v regiónoch podobných tomu nášmu.

  • Vytvárame sieť Centier integrovaných sociálnych a zdravotných služieb, ktoré budú obsluhovať väčšie územie, presiahnu hranice jednotlivých obcí. Dnes totiž musí tieto služby riešiť každá jedna obec samostatne a vo väčšine z nich to jednoducho nie je možné.
  • Namiesto toho, aby tieto služby mala na starosti každá jedna obec zvlášť, vytvoríme mikroregionálne centrá, ktoré budú obsluhovať väčšie územia. Takto sa významne zvýši dostupnosť služieb a zároveň sa ušetrí obrovské množstvo financií v porovnaní so situáciou, kedy by tieto služby riešila každá jedna obec sama
  • Napokon, množstvo klientov, ktorí potrebujú starostlivosť, ale nepotrebujú 24 hodinový dozor, tak bude môcť zostať doma, v prostredí, ktoré im vyhovuje a na ktoré sú zvyknutí

Po spustení pilotných projektov v okresoch Revúca (Mikroregión pri Slanej), Lučenec, Veľký Krtíš a Banská Štiavnica chceme pokračovať do všetkých častí kraja tak, aby sme takýmito centrami mali pokrytý celý kraj. Pretože naši rodičia a starí rodičia si zaslúžia dôstojný život.

V ďalších 4 rokoch sa zaväzujem:

  • Rozšíriť systém Centier integrovaných sociálnych a zdravotných služieb do viac než 200 obcí v kraji a zvýšiť pokrytie sociálnej starostlivosti z 28% na viac než 50% územia kraja. 
  • Pokryť služby sociálnych a zdravotných služieb pre ďalších 30.000 seniorov a senioriek.
  • Vytvoriť viac než 300 pracovných príležitostí v sociálnych službách kraja.
  • Vytvárať tlak a spolupracovať s vládou na pláne rozvoja domovov sociálnych služieb tak, aby sme v kraji do 10 rokov dokázali poskytnúť kvalitnú a dostupnú službu starostlivosti každému novému seniorovi a seniorke, ktorí budú potrebovať takúto pomoc.
  • Dokončiť výstavbu troch nových zariadení sociálnych služieb v kraji a pokračovať v rekonštrukciách a modernizácii existujúcich zariadení.

Napíšte nám podnet

Za najdôležitejšie považujem, aby politici komunikovali s občanmi. Keď ste si prečítali môj volebný program, niečo vám tam chýba a myslíte si, že by sa na to nemalo zabudnúť, pokojne mi napíšte. Ďakujem!