Zdravotníctvo

O starostiach zdravotníctva by sa dalo napísať niekoľko mnohodielnych románov. Mnohé problémy ešte viac zvýraznili posledné dva roky pandémie. Sú však aj dobré správy. S poslancami sme podporili zámer výstavby úplne novej modernej nemocnice v Rimavskej Sobote, nemocnica v Žiari nad Hronom sa uchádza o peniaze z Plánu obnovy a mohla by tak prejsť výraznou rekonštrukciou.

Našou základnou výzvou je dostupnosť. Ak človeka dobre a včas vyšetrí lekár prvého kontaktu a odporučí vhodnú liečbu, na nemocnice bude odkázaný menší počet ľudí. V tomto ukazovateli aj Slovensko očividne zaostáva za vyspelým svetom.

Na to, aby sme predišli zbytočným hospitalizáciám a úmrtiam, potrebujeme naplnenú základnú sieť všeobecných lekárov a špecialistov. Priemerný vek ambulantných lekárov v našom kraji sa už blíži dôchodkovému veku a stále ubúdajú. Chýbajú nám aj špecialisti. Tvrdo pracujeme na tom, aby sa veci napriek pomalosti štátu pohli rýchlejšie dopredu. Odštartovali sme program otvárania nových krajských ambulancií, vďaka ktorému je príchod a začiatok mladých lekárov jednoduchší – kraj vybaví formality a vybavenie a lekár lieči. K lepšej dostupnosti prispejú aj plánované Integrované centrá sociálno-zdravotných služieb, ktoré pošlú lekárov priamo za pacientmi v menej dostupných lokalitách. Napriek všetkému, v zdravotníctve naozaj potrebujeme výraznejšiu koncepčnú podporu štátu.

V ďalších 4 rokoch sa zaväzujem:

  • Spolupracovať s vládou a parlamentom na takej zmene organizácie zdravotníctva v ambulantnej sieti, ktorá urobí výkon tohto povolania atraktívnym a dostupným pre občanov spravodlivo vo všetkých kútoch nášho kraja.
  • Vytvoriť tlak na vládu a byť nápomocný motivačnými programami na úrovni kraja s cieľom zabezpečiť plnú dostupnosť lekárov prvého kontaktu v každom okrese (osobitne lekárov pre dospelých, lekárov pre deti a dorast, zubárov, neurológov, psychiatrov, detských psychiatrov, endokrinológov, diabetológov, dermatológov, onkológov, internistov, kardiológov).
  • Prostredníctvom vlastných krajských motivačných programov vytvoriť 10 nových ambulancií lekárov prvého kontaktu tam, kde je dnes ich dostupnosť najnižšia.
  • Posilniť regionálne programy, ktoré podporiavznik chýbajúcich ambulancií, a zapojenie takýchto programov z európskych zdrojov do rozvoja zdravotníctva v kraji.
  • Dotiahnuť projekty výstavby a rekonštrukcie nemocníc v Rimavskej Sobote a Žiari nad Hronom

Napíšte nám podnet

Za najdôležitejšie považujem, aby politici komunikovali s občanmi. Keď ste si prečítali môj volebný program, niečo vám tam chýba a myslíte si, že by sa na to nemalo zabudnúť, pokojne mi napíšte. Ďakujem!